TẬP BỔ SUNG AIP (AIP SUP) 

Tập bổ sung AIP chứa đựng những thay đổi tạm thời mang tính lâu dài (3 tháng trở lên) hoặc mang tính ngắn hạn nhưng có nội dung dài và/hoặc có sơ đồ bổ sung cho những tin tức cố định trong AIP. Những thay đổi tạm thời có nội dung khai thác quan trọng sẽ được xuất bản phù hợp với hệ thống AIRAC.

Tập bổ sung AIP Việt Nam được phát hành theo 2 loại (A và C).

  • Loại A: bao gồm các tin tức liên quan đến hàng không dân dụng quốc tế và được phát hành quốc tế và nội địa.
  • Loại C: bao gồm các tin tức liên quan đến nội địa và được phát hành nội địa.

Các Tập bổ sung AIP Việt Nam hiện còn hiệu lực:

AIP SUP A12/21

THI CÔNG GIAI ĐOẠN 2 - ĐỢT 1 - DỰ ÁN "CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, CÁC ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT"

AIP SUP A11/21

KẾ HOẠCH THI CÔNG CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, CÁC ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

AIP SUP A10/21

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC HAI ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH SONG SONG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI 

AIP SUP A09/21

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THI CÔNG; BỔ SUNG KHU VỰC THI CÔNG VÀ PHƯƠNGÁN KHAI THÁC TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 

AIP SUP A08/21

THI CÔNG GIAI ĐOẠN 7 (ĐIỀU CHỈNH) - DỰ ÁN "CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH VÀ CÁC ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI"

AIP SUP A07/21 BỔ SUNG CÁC VỊ TRÍ ĐỖ MỚI, ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH TẠI CẢNG HKQT VÂN ĐỒN
AIRAC AIP SUP A06/21 ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU ĐẶC TÍNH CÁC ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, CÁC CỰ LY CÔNG BỐ; DANH MỤC CÁC CHƯỚNG NGẠI VẬT SÂN BAY TRONG KHU VỰC 2 VÀ SƠ ĐỒ CHƯỚNG NGẠI VẬT SÂN BAY – ICAO – LOẠI A TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
AIRAC AIP SUP A05/21 THIẾT LẬP VÀ SỬA ĐỔI CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY PBN VÀ TIÊU CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU TẠI SÂN BAY PHÚ BÀI
AIP SUP A04/21 THI CÔNG MỞ RỘNG SÂN ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI
AIP SUP A49/20

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC MỘT SỐ VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIP SUP A48/20

DUY TRÌ CÁC ĐIỂM HOT SPOT, ĐƯA VÀO KHAI THÁC CÁC ĐƯỜNG LĂN G7, Y7; KHAI THÁC TRỞ LẠI ĐƯỜNG LĂN W7 VÀ PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH

AIP SUP A44/20 KHAI THÁC CÁC ĐƯỜNG LĂN S3, S4, S5, S5A, S7, S7C VÀ THI CÔNG CÁC GIAI ĐOẠN 5, 6 - DỰ ÁN "CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH VÀ CÁC ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI"
AIP SUP A42/20

SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 11R/29L TRONG GIAI ĐOẠN CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIP SUP A41/20 THI CÔNG MỞ RỘNG SÂN ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ BÀI
AIP SUP A37/20

ĐƯA VÀO KHAI THÁC ĐƯỜNG LĂN S2 VÀ ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI 

AIP SUP A08/20 ÁP DỤNG GIÃN CÁCH TỐI THIỂU 20 NM BẰNG GIÁM SÁT ATS TRÊN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG A1 VÀ A202

 

Các Tập bổ sung AIP Việt Nam vừa mới hết hiệu lực:

 

AIP SUP A36/20 THI CÔNG MỞ RỘNG SÂN ĐỖ TÀU BAY VỀ PHÍA BẮC TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG