TẬP BỔ SUNG AIP (AIP SUP) 

Tập bổ sung AIP chứa đựng những thay đổi tạm thời mang tính lâu dài (3 tháng trở lên) hoặc mang tính ngắn hạn nhưng có nội dung dài và/hoặc có sơ đồ bổ sung cho những tin tức cố định trong AIP. Những thay đổi tạm thời có nội dung khai thác quan trọng sẽ được xuất bản phù hợp với hệ thống AIRAC.

Tập bổ sung AIP Việt Nam được phát hành theo 2 loại (A và C).

  • Loại A: bao gồm các tin tức liên quan đến hàng không dân dụng quốc tế và được phát hành quốc tế và nội địa.
  • Loại C: bao gồm các tin tức liên quan đến nội địa và được phát hành nội địa.

Các Tập bổ sung AIP Việt Nam hiện còn hiệu lực:

AIRAC AIP SUP A03/22

SỬA ĐỔI PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC SID/STAR RNAV 1 VÀ CÁC SƠ ĐỒ LIÊN QUAN TẠI SÂN BAY NỘI BÀI

AIRAC AIP SUP A02/22

SỬA ĐỔI SƠ ĐỒ KHU VỰC, SƠ ĐỒ ĐỘ CAO TỐI THIỂU GIÁM SÁT KHÔNG LƯU; SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY TRUYỀN THỐNG VÀ TIÊU CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU TẠI SÂN BAY NỘI BÀI

AIP SUP A01/22

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN KHAI THÁC; HỦY BỎ MỘT SỐ VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY ĐỖ CHỜ/ĐỖ QUA ĐÊM TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIP SUP A39/21 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ KHÔNG LƯU HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
AIRAC AIP SUP A37/21

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 11L/29R VÀ CÁC ĐƯỜNG LĂN SAU KHI HOÀN THÀNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIP SUP A36/21 ĐIỀU CHỈNH ĐỊA CHỈ NHẬN ĐIỆN VĂN HOẠT ĐỘNG BAY
AIP SUP A35/21

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ĐƯA VÀO KHAI THÁC ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 25R/07L VÀ CÁC KHU VỰC THI CÔNG GIAI ĐOẠN 2 - ĐỢT 2 - DỰ ÁN "CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, CÁC ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT"

AIP SUP A34/21 SỬA ĐỔI, HỦY BỎ CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY VÀ TIÊU CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
AIP SUP A33/21

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN, SƠ ĐỒ PHÂN CHIA KHU VỰC KIỂM SOÁT TIẾP CẬN; SƠ ĐỒ KHU VỰC, SƠ ĐỒ ĐỘ CAO TỐI THIỂU GIÁM SÁT KHÔNG LƯU TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

AIP SUP A32/21
ĐIỀU CHỈNH THÔNG SỐ CÁC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG, SƠ ĐỒ KHU CHỜ ĐƯỜNG DÀI VÀ SƠ ĐỒ ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
AIP SUP A31/21

THIẾT LẬP CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY PBN VÀ BỔ SUNG TIÊU CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU TẠI SÂN BAY CÁT BI

AIRAC AIP SUP A30/21 ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG CÔNG BỐ CÁC KHU VỰC HẠN CHẾ BAY VÀ KHU VỰC NGUY HIỂM
AIP SUP A29/21 THI CÔNG GIAI ĐOẠN 2 - DỰ ÁN "CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 11L/29R VÀ CÁC ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI"
AIP SUP A27/21
 ĐẶT LẠI TÊN VÀ BỔ SUNG CÁC VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY KHÔNG KHAI THÁC THƯƠNG MẠI TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
AIP SUP A23/21 ĐÓNG CỬA ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 11L/29R VÀ CÁC ĐƯỜNG LĂN ĐỂ THI CÔNG GIAI ĐOẠN 2 - DỰ ÁN "CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH VÀ CÁC ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI"
AIRAC AIP SUP A20/21 THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 11R/29L VÀ CÁC ĐƯỜNG LĂN SAU KHI HOÀN THÀNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI
AIP SUP A19/21 KHAI THÁC ĐƯỜNG LĂN W3, N VÀ ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC THI CÔNG MỞ RỘNG SÂN ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI
AIP SUP A18/21 BỔ SUNG CÁC VỊ TRÍ ĐỖ SỬ DỤNG CHO TÀU BAY ĐỖ CHỜ/ĐỒ QUA ĐÊM VÀ THI CÔNG CÁC VỊ TRÍ ĐỖ TÀY BAY SỐ 14,17 TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI
AIP SUP A11/21 KẾ HOẠCH THI CÔNG CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, CÁC ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
AIP SUP A10/21 ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC HAI ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH SONG SONG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI 
AIP SUP A09/21 ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THI CÔNG; BỔ SUNG KHU VỰC THI CÔNG VÀ PHƯƠNGÁN KHAI THÁC TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 
AIP SUP A49/20 ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC MỘT SỐ VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI
AIP SUP A41/20 THI CÔNG MỞ RỘNG SÂN ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ BÀI
AIP SUP A08/20 ÁP DỤNG GIÃN CÁCH TỐI THIỂU 20 NM BẰNG GIÁM SÁT ATS TRÊN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG A1 VÀ A202

 

Các Tập bổ sung AIP Việt Nam vừa mới hết hiệu lực:

 

AIP SUP A38/21 ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN KHAI THÁC, HỦY BỎ VÀ TẠM NGỪNG KHAI THÁC MỘT SỐ VỊ TRÍ ĐỖTÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI
AIP SUP A28/21 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI
AIRAC AIP SUP A21/21 SỬA ĐỔI CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY VÀ TIÊU CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU TẠI SÂN BAY NỘI BÀI
AIP SUP A14/21 THIẾT LẬP SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY MỚI TẠI SÂN BAY NỘI BÀI
AIP SUP A42/20 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 11R/29L TRONG GIAI ĐOẠN CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI