TẬP BỔ SUNG AIP (AIP SUP) 

Tập bổ sung AIP chứa đựng những thay đổi tạm thời mang tính lâu dài (3 tháng trở lên) hoặc mang tính ngắn hạn nhưng có nội dung dài và/hoặc có sơ đồ bổ sung cho những tin tức cố định trong AIP. Những thay đổi tạm thời có nội dung khai thác quan trọng sẽ được xuất bản phù hợp với hệ thống AIRAC.

Tập bổ sung AIP Việt Nam được phát hành theo 2 loại (A và C).

  • Loại A: bao gồm các tin tức liên quan đến hàng không dân dụng quốc tế và được phát hành quốc tế và nội địa.
  • Loại C: bao gồm các tin tức liên quan đến nội địa và được phát hành nội địa.

Các Tập bổ sung AIP Việt Nam hiện còn hiệu lực:

AIRAC AIP SUP A20/22

PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC HAI ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH SONG SONG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

AIRAC AIP SUP A19/22

ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC TRONG ĐIỀU KIỆN TẦM NHÌN HẠN CHẾ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIRAC AIP SUP A18/22 PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC HAI ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH SONG SONG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH
AIRAC AIP SUP A17/22 SỬA ĐỔI CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY VÀ BỔ SUNG TIÊU CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU TẠI SÂN BAY NỘI BÀI
AIP SUP A16/22

ĐƯA VÀO KHAI THÁC SÂN ĐỖ TÀU BAY THUỘC DỰ ÁN "MỞ RỘNG SÂN ĐỖ TÀU BAY - GIAI ĐOẠN 1" VÀ CÁC ĐƯỜNG LĂN, BỔ SUNG CÁC DỮ LIỆU SÂN BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI

AIP SUP A15/22

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC CÁC ĐƯỜNG LĂN VÀ PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TÀU BAY SAU KHI HOÀN THÀNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIP SUP A14/22
CÁC ĐỢT ĐƯA VÀO KHAI THÁC ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, CÁC ĐƯỜNG LĂN; NĂNG LỰC KHAI THÁC CÁC VỊ TRÍ ĐỖ, PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC, VẬN HÀNH TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
AIP SUP A13/22

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƯỜNG LĂN E KÉO DÀI VÀ SÂN ĐỖ MỞ RỘNG VỀ PHÍA BẮC – GIAI ĐOẠN 2; BỔ SUNG ĐIỂM HOT SPOT; ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH KHAI THÁC TÀU BAY VÀ THI CÔNG DẢI BẢO HIỂM ĐẦU ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

AIP SUP A12/22

KHAI THÁC CÁC ĐƯỜNG LĂN S3, S5; ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THI CÔNG VÀ PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TÀU BAY GIAI ĐOẠN 2 - DỰ ÁN "CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH VÀ CÁC ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI" 

AIP SUP A11/22

HỦY BỎ, THIẾT LẬP, KHAI THÁC TRỞ LẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY VÀ ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH CÁC VỊ TRÍ ĐỖ CHỜ/ĐỖ QUA  ĐÊM VÀ CÁC VỊ TRÍ ĐỖ THƯƠNG MẠI TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIRAC AIP SUP A10/22 SỬA ĐỔI SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY PBN TẠI SÂN BAY PHÚ BÀI
AIP SUP A09/22

THI CÔNG CẢI TẠO, NÂNG CẤP SÂN ĐỖ TÀU BAY - GIAI ĐOẠN 1 TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH

AIRAC AIP SUP A03/22

SỬA ĐỔI PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC SID/STAR RNAV 1 VÀ CÁC SƠ ĐỒ LIÊN QUAN TẠI SÂN BAY NỘI BÀI

AIRAC AIP SUP A02/22

SỬA ĐỔI SƠ ĐỒ KHU VỰC, SƠ ĐỒ ĐỘ CAO TỐI THIỂU GIÁM SÁT KHÔNG LƯU; SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY TRUYỀN THỐNG VÀ TIÊU CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU TẠI SÂN BAY NỘI BÀI

AIRAC AIP SUP A37/21

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 11L/29R VÀ CÁC ĐƯỜNG LĂN SAU KHI HOÀN THÀNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIP SUP A27/21
 ĐẶT LẠI TÊN VÀ BỔ SUNG CÁC VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY KHÔNG KHAI THÁC THƯƠNG MẠI TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
AIRAC AIP SUP A20/21

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 11R/29L VÀ CÁC ĐƯỜNG LĂN SAU KHI HOÀN THÀNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIP SUP A10/21

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC HAI ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH SONG SONG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI 

AIP SUP A49/20 ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC MỘT SỐ VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI
AIP SUP A41/20 THI CÔNG MỞ RỘNG SÂN ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ BÀI
AIP SUP A08/20 ÁP DỤNG GIÃN CÁCH TỐI THIỂU 20 NM BẰNG GIÁM SÁT ATS TRÊN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG A1 VÀ A202

 

Các Tập bổ sung AIP Việt Nam vừa mới hết hiệu lực:

 

AIP SUP A07/22

ĐIỀU CHỈNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƯỜNG CHC 11L/29R, CÁC ĐƯỜNG LĂN VÀ THI CÔNG GIAI ĐOẠN 2 - DỰ ÁN "CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH VÀ CÁC ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI"

AIP SUP A04/22 THI CÔNG SỬA CHỮA ĐƯỜNG LĂN SONG SONG W TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH
AIP SUP A01/22

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN KHAI THÁC; HỦY BỎ MỘT SỐ VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY ĐỖ CHỜ/ ĐỖ QUA ĐÊM TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIP SUP A38/21

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN KHAI THÁC, HỦY BỎ VÀ TẠM NGỪNG KHAI THÁC MỘT SỐ VỊ TRÍ ĐỖTÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIP SUP A29/21

THI CÔNG GIAI ĐOẠN 2 - DỰ ÁN "CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 11L/29R VÀ CÁC ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI"

AIP SUP A28/21 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI
AIRAC AIP SUP A21/21 SỬA ĐỔI CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY VÀ TIÊU CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU TẠI SÂN BAY NỘI BÀI
AIP SUP A19/21

KHAI THÁC ĐƯỜNG LĂN W3, N VÀ ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC THI CÔNG MỞ RỘNG SÂN ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI

AIP SUP A18/21

BỔ SUNG CÁC VỊ TRÍ ĐỖ SỬ DỤNG CHO TÀU BAY ĐỖ CHỜ/ĐỒ QUA ĐÊM VÀ THI CÔNG CÁC VỊ TRÍ ĐỖ TÀY BAY SỐ 14,17 TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

AIP SUP A14/21 THIẾT LẬP SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY MỚI TẠI SÂN BAY NỘI BÀI
AIP SUP A09/21

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THI CÔNG; BỔ SUNG KHU VỰC THI CÔNG VÀ PHƯƠNGÁN KHAI THÁC TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 

AIP SUP A42/20

SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BAY VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 11R/29L TRONG GIAI ĐOẠN CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI