TẬP BỔ SUNG AIP (AIP SUP)

Tập bổ sung AIP chứa đựng những thay đổi tạm thời mang tính lâu dài (3 tháng trở lên) hoặc mang tính ngắn hạn nhưng có nội dung dài và/hoặc có sơ đồ bổ sung cho những tin tức cố định trong AIP. Những thay đổi tạm thời có nội dung khai thác quan trọng sẽ được xuất bản phù hợp với hệ thống AIRAC.

Tập bổ sung AIP Việt Nam được phát hành theo 2 loại (A và C).

  • Loại A: bao gồm các tin tức liên quan đến hàng không dân dụng quốc tế và được phát hành quốc tế và nội địa.
  • Loại C: bao gồm các tin tức liên quan đến nội địa và được phát hành nội địa.

Các Tập bổ sung AIP Việt Nam hiện còn hiệu lực:

AIP SUP A01/19

CÔNG BỐ HỆ SỐ MA SÁT, SÂN QUAY ĐẦU VÀ PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH TÀU BAY TẠI CẢNG HKQT VÂN ĐỒN

AIP SUP A42/18

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC, SỬ DỤNG HAI ĐƯỜNG CHC SONG SONG TẠI CẢNG HKQT TÂN SƠN NHẤT

AIP SUP A41/18

ĐẶT LẠI TÊN VÀ THI CÔNG SƠN KẺ TÍN HIỆU ĐƯỜNG LĂN, VỆT LĂN, VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HKQT CAM RANH

AIP SUP A40/18

CÔNG BỐ CÁC TIN TỨC LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN

AIP SUP A39/18

TIẾP TỤC THI CÔNG MỞ RỘNG SÂN ĐỖ TÀU BAY TẠI CẢNG HKQT TÂN SƠN NHẤT

AIRAC AIP SUP A38/18 ĐIỀU CHỈNH TIÊU CHUẨN PHÂN CÁCH TỐI THIỂU TRONG VÙNG TRỜI TIẾP CẬN TÂN SƠN NHẤT
AIP SUP A32/18

THIẾT LẬP VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY TRÊN ĐƯỜNG LĂN S1A TẠI CẢNG HKQT NỘI BÀI

AIP SUP A30/18

ĐIỀU CHỈNH VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC DỊCH VỤ GIÁM SÁT KHÔNG LƯU TẠI SÂN BAY CAM RANH

AIP SUP A27/18

SỬA CHỮA VỆT LĂN DẪN VÀO CÁC CẦU HÀNH KHÁCH VÀ 02 VỊ TRÍ ĐỖ TẠI CẢNG HKQT NỘI BÀI

AIRAC AIP SUP A26/18 THIẾT LẬP PHƯƠNG THỨC KHỞI HÀNH TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG NDB TẠI SÂN BAY ĐÀ NẴNG
AIP SUP A21/18

ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG CÁC ĐIỂM HOT SPOT TẠI CÀNG HKQT TÂN SƠN NHẤT

AIP SUP A17/18

THÔNG BÁO CÁC ĐIỂM HOT SPOT TẠI CẢNG HKQT CAM RANH

AIP SUP A12/18

TIẾP TỤC THI CÔNG ĐƯỜNG CHC SỐ 2, CÁC ĐƯỜNG LĂN VÀ SÂN ĐỖ TẠI CẢNG HKQT CAM RANH

AIP SUP A08/18

TẠM THỜI ĐÓNG CỬA ĐƯỜNG LĂN S1, S2 TRONG THỜI GIAN THI CÔNG KHU VỰC 2, KHU VỰC 3 TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG NỘI BÀI 

AIP SUP A09/17

ÁP DỤNG DỊCH VỤ GIÁM SÁT KHÔNG LƯU TRONG VÙNG THÔNG BÁO BAY HÀ NỘI VÀ MỘT PHẦN VÙNG TRỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN TỪ VÙNG THÔNG BÁO BAY HỒ CHÍ MINH

AIRAC AIP SUP A32/16
THIẾT LẬP PHƯƠNG THỨC KHỞI HÀNH VÀ PHƯƠNG THỨC ĐẾN RNAV1–CẢNG HKQT TÂN SƠN NHẤT
AIRAC AIP SUP A09/13 QUY ĐỊNH KHI ÁP DỤNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG PHỤ THUỘC - PHÁT QUẢNG BÁ (ADS-B) TRONG VÙNG THÔNG BÁO BAY HỒ CHÍ MINH 

 

Các Tập bổ sung AIP Việt Nam vừa mới hết hiệu lực:

AIP SUP A36/18
ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC CÁC VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY VÀ PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH TÀU BAY TẠI CẢNG HKQT PHÚ QUỐC
AIRAC AIP SUP A35/18 THI CÔNG SỬA CHỮA ĐƯỜNG LĂN S7 TẠI CẢNG HKQT NỘI BÀI
AIP SUP A34/18
KẾ HOẠCH KHAI THÁC CÁC VỊ TRÍ ĐỖ VÀ PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH TÀU BAY TẠI CẢNG HKQT CẦN THƠ
AIP SUP A31/18

THI CÔNG SỬA CHỮA ĐƯỜNG LĂN SP VÀ SÂN ĐỖ TẠI CẢNG HKQT PHÚ BÀI

AIRAC AIP SUP A29/18
ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU ĐIỂM CR 223 TRONG CÁC SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN SỬ DỤNG THIẾT BỊ TẠI SÂN BAY CAM RANH
AIRAC AIP SUP A28/18
SỬA ĐỔI SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC ĐẾN TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG THIẾT BỊ TẠI SÂN BAY PHÚ BÀI  
AIRAC AIP SUP A24/18
PHÂN CHIA KHU VỰC TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP DICH VỤ KHÔNG LƯU TRONG VÙNG TRỜI SÂN BAY CAM RANH
AIP SUP A22/18 ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ THỂ HIỆN CÁC ĐIỂM HOT SPOT TẠI CÀNG HKQT ĐÀ NẴNG
AIP SUP A20/18
THÔNG BÁO CÁC ĐIỂM HOT SPOT TẠI CẢNG HKQT PHÚ BÀI
AIP SUP A18/18

THÔNG BÁO CÁC ĐIỂM HOT SPOT TẠI CẢNG HKQT CẦN THƠ