Đặt mua ấn phẩm AIS

Hiện nay, ấn phẩm AIS của Việt Nam, bao gồm:

  • AIP Việt Nam và các ấn phẩm liên quan, khách hàng có thể tham khảo giá tại đây;
  • DAP Việt Nam và các ấn phẩm liên quan, khách hàng có thể tham khảo giá tại đây.

Để đặt mua ấn phẩm AIS của Việt Nam hàng năm (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12), khách hàng có thể tham khảo quy trình sau:

 

Mẫu đề xuất sử dụng ấn phẩm

Mẫu công văn đề xuất nhu cầu sử dụng ấn phẩm xin mời nhấn vào đường dẫn
   

Gửi dự thảo NOTAM

Trong trường hợp nhận được thông tin/dữ liệu thô phù hợp để phát hành bằng Điện văn Thông báo tin tức hàng không (NOTAM), khách hàng có thể soạn dự thảo NOTAM bằng cách sau đây:

   

Đề xuất Tu chỉnh AIP

Người sử dụng AIP Việt Nam có thể đề xuất tu chỉnh các nội dung trong AIP.

Quy trình đề xuất tu chỉnh và xử lý đề xuất gồm 4 bước sau:

   

Tài khoản website

Trong tháng 5 năm 2013, Ban biên tập Website Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã gửi tài khoản truy cập website (tên truy cập và mật khẩu tương ứng) đến từng cá nhân/tổ chức có mua bán, trao đổi và nhận cấp phát ấn phẩm Thông báo tin tức hàng không của Việt Nam.

   

Website AIS khác

Ban biên tập đã thống kê địa chỉ website AIS của các quốc gia khác trên thế giới để hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm tin tức.

Các địa chỉ website này đươc sắp xếp theo châu lục.

Vui lòng kích chuột vào tên hoặc ảnh châu lục để tra cứu tin tức.