66 năm Ngày truyền thống của Dịch vụ Tin tức hàng không thế giới

Một trong những vai trò quan trọng nhất trong việc hỗ trợ hàng không dân dụng quốc tế là cung cấp Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (AIS), mục tiêu là đảm bảo tính thống nhất và nhất quán trong luồng tin tức/dữ liệu hàng không để đáp ứng yêu cầu về an toàn, điều hòa và hiệu quả cho nền không vận quốc tế.

Cách thức thu thập và quản lý tin tức hàng không được điều chỉnh bởi Phụ ước15 - Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không của Công ước hàng không dân dụng quốc tế năm 1944, được Hội đồng Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế  (ICAO) thông qua vào ngày 15 tháng 5 năm 1953.

ICAO và Hiệp hội quản lý tin tức hàng không quốc tế (IFAIMA) đã chọn ngày 15/5 hằng năm là Ngày AIS thế giới.

Vai trò và tầm quan trọng của tin tức / dữ liệu hàng không đã thay đổi đáng kể với sự ra đời của kỷ nguyên internet, việc thực hiện phương thức dẫn đường khu vực (RNAV), tính năng dẫn đường theo yêu cầu (RNP), các yêu cầu quản lý không lưu và các hệ thống dẫn đường dựa trên máy tính trên tàu bay. Do đó, Dịch vụ thông báo tin tức hàng không truyền thống đã khá phát triển để có được  tin tức hàng không chất lượng và kịp thời. Dịch vụ thông báo tin tức hàng không đã chuyển sang một khái niệm rộng hơn - quản lý tin tức hàng không (AIM), với một phương thứccung cấp và quản lý tin tức khác tập trung vào dữ liệu trung tâm thay vì tập trung vào sản phẩm AIS.

Trong tháng 5 này, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã tổ chức một chuỗi các hoạt động thể thao, văn nghệ, mít tinh để hưởng ứng Ngày AIS thế giới (15/5/1953 – 15/5/2019) và kỷ niêm 10 năm ngày thành lập Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (20/5/2009-20/5/2019).
Anh_1

Ảnh 1: Trung tâm Thông báo tin tức hàng không - 10 năm Xây dựng và Phát triển

Chuỗi hoạt động này đã thu hút đông đảo cán bộ,nhân viên trong và ngoài đơn vị tham gia thi đấu và cổ vũ.

P1200423_600_x_400
P1200435_600_x_400
(Ảnh 2 và 3: Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm TBTTHK)
Ban biên tập