Phát hành Tập tin tức hàng không các Cảng hàng không, sân bay nội địa của Việt Nam

Để đáp ứng yêu cầu của ICAO về cung cấp tin tức/dữ liệu liên quan đến các Cảng hàng không, sân bay phục vụ hoạt động bay, đồng thời cung cấp cho người khai thác tin tức đầy đủ, cập nhật về các Cảng hàng không, sân bay với mục đích quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho hoạt động bay, Tập tin tức hàng không các Cảng hàng không, sân bay nội địa của Việt Nam sẽ được phát hành.

Tập tin tức hàng không này sẽ chứa đựng tin tức/dữ liệu của 13 Cảng hàng không, sân bay nội địa của Việt Nam, đó là: Cảng hàng không, sân bay Buôn Ma Thuột, Chu Lai, Cà Mau, Côn Sơn, Điện Biên, Đồng Hới, Liên Khương, Phù Cát, Pleiku, Rạch Giá, Tuy Hòa, Thọ Xuân và Vinh.

Cấu trúc của Tập tin tức hàng không các Cảng hàng không, sân bay nội địa của Việt Nam gồm 3 phần: AD 0: Lời tựa, Bảng ghi nhận tu chỉnh, Bảng ghi nhận bổ sung, Bảng kiểm tra danh mục các trang, Liệt kê danh mục sửa tay; AD 1: Giới thiệu sân bay; AD2: Các sân bay.

Tập tin tức hàng không các Cảng hàng không, sân bay nội địa của Việt Nam dự kiến sẽ được công bố phát hành vào ngày 01/01/2017.

Các tin tức/dữ liệu trong Tập tin tức hàng không này sẽ được tu chỉnh khi có thay đổi liên quan đến từng Cảng hàng không, sân bay.

Việc phát hành Tập tin tức hàng không các Cảng hàng không, sân bay nội địa của Việt Nam sẽ khắc phục được một số bất cập về công bố tin tức/dữ liệu của Việt Nam hiện tại như: tình trạng tồn tại nhiều NOTAM PERM liên quan đến các Cảng hàng không, sân bay nội địa trong nhiều năm hay tình trạng bản PIB và NOTAM List dài, lặp thông tin. Ngoài ra, Tập tin tức hàng không các Cảng hàng không, sân bay nội địa của Việt Nam cũng tạo thuân lợi cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu hàng không tích hợp, đáp ứng các yêu cầu trong lộ trình chuyển đổi từ AIS sang AIM.

Nguồn: vatm.vn