Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

 

TRUNG TÂM THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG

Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
ĐT: 024 3 8728778 - Fax: 024 3 8725687

PHÒNG AIP
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38728521
Fax: 024. 38728781
AFTN: VVVVYOYP
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG BẢN ĐỒ - PHƯƠNG THỨC BAY
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38729581
Fax: 024. 38725687
AFTN: VVVVYOYM
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG NOTAM QUỐC TẾ 
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38720619
Fax: 024. 38728781
AFTN: VVVVYNYX
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG BẢO ĐẢM KỸ THUẬT
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38720813
Fax: 024. 38720813
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TRUNG TÂM ARO/AIS NỘI BÀI
Địa chỉ: Tầng 1, đầu Đông nhà ga T2, sân bay Quốc tế Nội Bài
Điện thoại: 024.35.844.161
Fax: 024. 35.844.306
AFTN: VVNBZPZX
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;

TRUNG TÂM ARO/AIS ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 1, Nhà ga quốc tế T2  Cảng HKQT Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3614341
Fax: 0236. 3655020;
AFTN: VVDNZPZX
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TRUNG TÂM ARO/AIS CAM RANH
Địa chỉ: Nhà ga Cảng HKQT Cam Ranh
Điện thoại: 0258.3989912
Fax: 0258.3989912
AFTN: VVCRZPZX
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TRUNG TÂM ARO/AIS TÂN SƠN NHẤT
Địa chỉ: Tầng 2, Nhà ga Quốc nội đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất
Điện thoại: Bộ phận AIS TSN 028. 39484334; Bộ phận ARO TSN: 028.38440532/ 028.38485383
Fax: AIS TSN 028. 39484334; ARO TSN: 028.38422143
AFTN: Bộ phận AIS TSN: VVTSYOYX; Bộ phận ARO TSN: VVTSZPZX
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;  aroaistsn@ vnaic.vn/ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

VĂN PHÒNG 
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38720848
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG KẾ HOẠCH
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.38720523
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG TÀI CHÍNH
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38728780
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38722271
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG NGHIỆP VỤ
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:
Fax:
Email: