Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

 

TRUNG TÂM THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG

Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
ĐT: 024 3 8728778 - Fax: 024 3 8725687

 

PHÒNG AIP
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38728521
Fax: 024. 38728781
AFTN: VVVVYOYP
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

PHÒNG BẢN ĐỒ - PHƯƠNG THỨC BAY
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38729581
Fax: 024. 38725687
AFTN: VVVVYOYM
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

PHÒNG NOTAM QUỐC TẾ
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38720619
Fax: 024. 38728781
AFTN: VVVVYNYX
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

PHÒNG BẢO ĐẢM KỸ THUẬT
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38720813
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

PHÒNG THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG TÂN SƠN NHẤT
Địa chỉ: Tầng 2, Ga đến Quốc nội, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 39484334
Fax: 028. 39484334
AFTN: VVTSYOYX
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

VĂN PHÒNG 
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38720848
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

PHÒNG KẾ HOẠCH
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.38720523
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

PHÒNG TÀI CHÍNH
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38728780
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

PHÒNG AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: Số 5/200 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38722271
Fax: 024. 38725687
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.