Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới tại chi bộ An toàn - Chất lượng, Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Thứ sáu, 13 Tháng 7 2018 08:44

Ngày 06/7/2018, tại Hội trường tầng 5, tòa nhà B Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, chi bộ An toàn - Chất lượng thuộc Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú.

Đọc thêm: Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới tại chi bộ An toàn - Chất lượng, Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

 

Việt Nam tham dự Hội nghị nhóm chuyên trách Thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 13 (AAITF/13)

Thứ ba, 26 Tháng 6 2018 09:31

Từ 4-8/6/2018, Hội nghị nhóm chuyên trách Thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 13 (AAITF/13) đã được tổ chức tại trụ sở ICAO khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Băng Cốc, Thái Lan).

Đọc thêm: Việt Nam tham dự Hội nghị nhóm chuyên trách Thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 13 (AAITF/13)

   

Tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi về dịch vụ Không lưu và dịch vụ Thông báo tin tức hàng không

Thứ ba, 26 Tháng 6 2018 04:14

Ngày 14/6/2018, Đoàn công tác Công ty Aeronautical Radio of Thailand (AEROTHAI) đến làm việc với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) để tìm hiểu dịch vụ Thông báo tin tức hàng không và dịch vụ Không lưu.

Đọc thêm: Tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi về dịch vụ Không lưu và dịch vụ Thông báo tin tức hàng không

   

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018 03:40

70 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018), cho đến nay những lời dạy của Bác Hồ về vấn đề thi đua vẫn còn mang nhiều ý nghĩa về giá trị thực tiễn sâu sắc. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới và phát triển trong xu thế hoà nhập hiện nay, lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác vẫn luôn là nền tảng, là động lực lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, các tổ chức đoàn thể, ban ngành trong xã hội hưởng ứng tham gia.

   

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

Thứ năm, 07 Tháng 6 2018 09:39

Thực hiện công tác đối thoại tại nơi làm việc đã được Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành theo Quyết định số 2060/QĐ-QLB ngày 24/4/2014, ngày 05/6/2018, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã tổ chức Hội nghị đối thoại (trực tuyến) định kỳ tại nơi làm việc.

Đọc thêm: Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

   

Trang 10 của 28

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>