BẢN TÓM TẮT NỘI DUNG NOTAM CÒN HIỆU LỰC (NOTAM LIST)

Bản tóm tắt nội dung NOTAM còn hiệu lực được Phòng AIP phát hành vào ngày đầu mỗi tháng. Bản tóm tắt này được gửi đến khách hàng qua e-mail để đảm bảo đến tay người sử dụng trong thời gian ngắn nhất và cũng được đăng tải trên Hệ thống Thông báo tin tức hàng không tự động (Hệ thống AIS).

Bản tóm tắt nội dung NOTAM còn hiệu lực Tháng 06/2019: NOTAM LIST

 

Tuy nhiên, để xem cơ sở dữ liệu NOTAM của Việt Nam và các quốc gia có trao đổi còn hiệu lực vào bất kỳ thời điểm nào, xin mời truy cập Ứng dụng CADAS-ATS thuộc Hệ thống Thông báo tin tức hàng không tự động (Hệ thống AIS) (Bạn cần có tài khoản và mật khẩu truy cập).