THÔNG TRI HÀNG KHÔNG (AIC)

Thông tri hàng không chứa đựng những tin tức dự báo lâu dài đối với những thay đổi cơ bản về luật lệ, phương thức hoặc phương tiện; thông tin mang tính chất tư vấn hoặc giải thích các vấn đề có thể ảnh hưởng tới an toàn bay; và thông tin hoặc thông báo mang tính chất tư vấn hoặc giải thích liên quan đến các vấn đề về kỹ thuật, luật pháp hoặc hành chính.

Thông tri hàng không được phát hành theo 2 loại (A và C).

  • Loại A: bao gồm các tin tức liên quan đến hàng không dân dụng quốc tế, được phát hành quốc tế và nội địa;
  • Loại C: bao gồm các tin tức chỉ liên quan đến nội địa và được phát hành nội địa.

Các Thông tri hàng không hiện còn hiệu lực:

AIC A06/21

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC CỦA CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ THỦ TỤC BAY/THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG/KHÍ TƯỢNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

AIC A05/21 ĐIỀU CHỈNH CUNG CẤP DỊCH VỤ AIS SÂN BAY
AIC A02/21 CÁC TẬP TU CHỈNH, TẬP BỔ SUNG AIP/DAP VIỆT NAM THEO CHU KỲ AIRAC NĂM 2021
AIC A01/21 DANH MỤC CÁC THÔNG TRI HÀNG KHÔNG CÒN HIỆU LỰC
AIC A04/20 DANH MỤC CÁC ĐỊA CHỈ AFTN/AMHS NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
AIC A03/20

VIỆT NAM THAM GIA MẠNG LƯỚI QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU (ATFM) PHÂN PHỐI ĐA ĐIỂM NÚT MỨC 2 KHU VỰC CHÂU Á/THÁI BÌNH DƯƠNG

AIC A08/17

TẠM DỪNG CẤP PHÉP BAY QUÁ CẢNH CHO CÁC ĐOẠN/ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

AIC A10/16 GIÁ TẬP TIN TỨC HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI ĐỊA VIỆT NAM
AIC A03/14

ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC HIỆP ĐỒNG KẾT NỐI DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG (AIDC) GIỮA ACC HỒ CHÍ MINH VÀ ACC SINGAPORE

Các Thông tri hàng không vừa hết hiệu lực:

AIC A04/21 ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ DỰ BÁO THEO DÕI ĐỘ TOÀN VẸN TÍN HIỆU VỆ TINH TẠI VIỆT NAM
AIC A03/21 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CUNG CẤP DỮ LIỆU HÀNH KHÁCH TRƯỚC CHUYẾN BAY
AIC A03/19 ĐẢM BẢO KHAI THÁC BAY TRONG VÙNG TRỜI SÂN BAY CAM RANH