THÔNG TRI HÀNG KHÔNG (AIC)

Thông tri hàng không chứa đựng những tin tức dự báo lâu dài đối với những thay đổi cơ bản về luật lệ, phương thức hoặc phương tiện; thông tin mang tính chất tư vấn hoặc giải thích các vấn đề có thể ảnh hưởng tới an toàn bay; và thông tin hoặc thông báo mang tính chất tư vấn hoặc giải thích liên quan đến các vấn đề về kỹ thuật, luật pháp hoặc hành chính.

Thông tri hàng không được phát hành theo 2 loại (A và C).

  • Loại A: bao gồm các tin tức liên quan đến hàng không dân dụng quốc tế, được phát hành quốc tế và nội địa;
  • Loại C: bao gồm các tin tức chỉ liên quan đến nội địa và được phát hành nội địa.

Các Thông tri hàng không hiện còn hiệu lực:

AIC A02/19 CÁC TẬP TU CHỈNH, TẬP BỔ SUNG AIP/DAP VIỆT NAM THEO CHU KỲ AIRAC NĂM 2019
AIC A01/19 DANH MỤC CÁC THÔNG TRI HÀNG KHÔNG CÒN HIỆU LỰC
AIC A09/18 KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN
AIC A07/18 ĐẢM BẢO KHAI THÁC BAY TRONG VÙNG TRỜI SÂN BAY CAM RANH
AIC A04/18 CHUYỂN ĐỔI VÀ ẤN ĐỊNH CÁC ĐỊA CHỈ AMHS CỦA VIỆT NAM
AIC A14/17

ĐẢM BẢO KHAI THÁC PHƯƠNG THỨC KHỞI HÀNH VÀ PHƯƠNG THỨC ĐẾN RNP 1, RNP APCH TẠI CẢNG HKQT CAM RANH VÀ TRANG BỊ HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG PHỤ THUỘC - PHÁT QUẢNG BÁ CHO TÀU BAY

AIC A08/17

TẠM DỪNG CẤP PHÉP BAY QUÁ CẢNH CHO CÁC ĐOẠN/ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

AIC A10/16 GIÁ TẬP TIN TỨC HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI ĐỊA VIỆT NAM
AIC A08/16

CHÍNH SÁCH TRANG BỊ VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG PHỤ THUỘC - PHÁT QUẢNG BÁ (ADS-B) TRONG VÙNG THÔNG BÁO BAY HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH

AIC A03/14

ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC HIỆP ĐỒNG KẾT NỐI DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG (AIDC) GIỮA ACC HỒ CHÍ MINH VÀ ACC SINGAPORE

Các Thông tri hàng không vừa hết hiệu lực:

AIC A08/18 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THẢ BÓNG THÁM KHÔNG
AIC A06/18 THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT TIẾP CẬN - TẠI SÂN CAM RANH
 AIC A05/18 ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN, CÁC ĐỊA CHỈ NHẬN DỮ LIỆU HÀNH KHÁCH TRƯỚC CHUYẾN BAY (API)
AIC A03/18 PHÁT HÀNH CÁC TẬP TU CHỈNH DAP VIỆT NAM NĂM 2018
AIC A02/18 PHÁT HÀNH CÁC TẬP TU CHỈNH VÀ TẬP BỔ SUNG AIP VIỆT NAM THEO CHU KỲ AIRAC NĂM 2018
AIC A01/18 DANH MỤC CÁC THÔNG TRI HÀNG KHÔNG CÒN HIỆU LỰC