Huấn luyện Quản trị hệ thống và cơ sở dữ liệu phần mềm Thiết kế phương thức bay

Từ ngày 11- 15/3/2019, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã thực hiện khóa huấn luyện Quản trị hệ thống và cơ sở dữ liệu phần mềm Thiết kế phương thức bay.

Tham gia khóa học gồm có các cán bộ, nhân viên, chuyên viên kỹ thuật của phòng Bảo đảm kỹ thuật và các chuyên viên thiết kế phương thức bay của Trung tâm.

Khóa học nhằm nâng cao kỹ năng quản trị hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu để làm chủ hệ thống phần mềm Thiết kế phương thức bay.

Giảng viên khóa học là chuyên gia Giovanni Balsanelli đến từ Hãng IDS (Ingegneria Dei Sistemi) của Italy với nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc huấn luyện

25_4_1

Giảng viên Giovanni Balsanelli giảng dạy các nội dung khóa học

Khóa học cung cấp cho học viên khả năng hiểu mô hình và quản lý cơ sở dữ liệu hàng không, quy trình làm việc, quản lý và trao đổi dữ liệu. Cài đặt và cấu hình giải pháp IDS AIM. Quản lý, bảo trì dữ liệu, giải quyết xung đột… sửa đổi nội dung cơ sở dữ liệu địa lý hàng không, sửa đổi lược đồ của cơ sở dữ liệu... Mỗi buổi học, học viên được thực hành lý thuyết trong các bài tập, các tình huống có thể xảy ra trên thực tế.

25_4_2

Giảng viên Giovanni Balsanelli hướng dẫn các bài tập thực hành

Học viên đã tham gia nghiêm túc, đầy đủ nội dung đào tạo, tích cực học hỏi và thảo luận kiến thức liên quan đến các chủ đề, nội dung của khóa học và học hỏi các kinh nghiệm thực tiễn của giáo viên.

Kết thúc khóa học, tất cả học viên đều đủ điều kiện được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

Nguồn: vatm.vn