Đề cương tuyên truyền nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (20/5/2009 - 20/5/2019)

Nằm trong kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Ban Tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm đã xây dựng và hoàn thiện Đề cương tuyên truyền.

Đề cương gồm 03 phần:

     - Phần thứ nhất nhằm ôn lại quá trình hình thành, phát triển của Trung tâm;

    - Phần thứ hai nhằm nhìn lại những sản phẩm, dịch vụ đã được Trung tâm cung cấp; ghi nhận những thành tựu mà các thế hệ cán bộ, công nhân viên Trung tâm đã đạt được trong 10 năm xây dựng và trưởng thành;

    - Phần thứ ba gồm quan điểm và mục tiêu phát triển Trung tâm Thông báo tin tức hàng không trong 10 năm tới.

Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền; chi tiết xem tại đây 

Pages_from__De_cuong_tuyen_truyen_VNAIC-Final-2.4.2019