Hội thảo “Khai thác, sử dụng các hệ thống; trang, thiết bị kỹ thuật bảo đảm cung cấp dịch vụ ARO/AIS tại sân”

Ngày 13 tháng 03 năm 2019, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Hội thảo về “Khai thác, sử dụng các hệ thống; trang, thiết bị kỹ thuật bảo đảm cung cấp dịch vụ Thủ tục bay (ARO)/Thông báo tin tức hàng không (AIS) tại sân” tại hội trường Công ty Quản lý bay miền Nam.
Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông báo tin tức hàng không cùng cán bộ, nhân viên các phòng: Bảo đảm kỹ thuật, NOTAM Quốc tế, An toàn - Chất lượng, Nghiệp vụ và 04 Trung tâm ARO/AIS Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và Cam Ranh.
c
nh_1__i_biu_tham_d_hi_tho
Đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về các vấn đề trong quá trình khai thác, sử dụng các hệ thống: Hệ thống xử lý điện văn dịch vụ không lưu (AMHS), hệ thống thông báo tin tức hàng không tự động (AIS) và hệ thống NOTAM bán tự động.

Ngoài các nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng các hệ thống bảo đảm cung cấp dịch vụ; các đại biểu cũng thảo luận các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo kỹ thuật; đảm bảo môi trường; sửa chữa, thay thế và hỗ trợ kỹ thuật tại các đơn vị ở xa trụ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không.

Bên cạnh đó, đại diện Phòng Bảo đảm kỹ thuật của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không cũng chia sẻ tổng quan các hệ thống; trang, thiết bị kỹ thuật phục vụ khai thác; chủ trương và định hướng khai thác, sử dụng của lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo Tổng công ty.

Sau khi kết thúc Hội thảo, các đại biểu đã có chuyến tham quan thực tế tại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật và Trung tâm Kiểm soát đường dài của Công ty Quản lý bay miền Nam. Với sự trao đổi nhiệt tình của các cán bộ, chuyên gia kỹ thuật của Công ty Quản lý bay miền Nam; các đại biểu đã có cơ hội tìm hiểu thêm về cơ chế luân chuyển điện văn trong nước và quốc tế; có thêm kiến thức thực tế, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

nh_2__Cc_i_biu_tham_quan_Trung_tm_Bo_m_k_thut

Các đại biểu tham quan Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật - Công ty Quản lý bay miền Nam

Hội thảo về khai thác, sử dụng các hệ thống; trang, thiết bị kỹ thuật bảo đảm cung cấp dịch vụ ARO/AIS tại sân đã tạo cơ hội cho các cán bộ, nhân viên khai thác và kỹ thuật trực tiếp trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tác nghiệp chuyên môn, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp và hiệu quả cung cấp dịch vụ của đơn vị.

Nguồn: vatm.vn