Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới tại chi bộ An toàn - Chất lượng, Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Ngày 06/7/2018, tại Hội trường tầng 5, tòa nhà B Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, chi bộ An toàn - Chất lượng thuộc Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú.

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm cùng sự tham gia của chuyên viên công tác Đảng thuộc bộ phận Đảng - Đoàn thể và các đảng viên chi bộ An toàn - Chất lượng.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Bí thư chi bộ đã trao quyết định kết nạp và giao nhiệm vụ, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

ng_ch_B_th_chi_b_trao_Quyt_nh_Kt_np_ng_vin_cho_qun_chng_u_t

Đ/c Nguyễn Thành Hưng - Bí thư chi bộ An toàn - Chất lượng trao Quyết định Kết nạp đảng viên
cho quần chúng ưu tú

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đắc Nam thay mặt Đảng ủy Trung tâm biểu dương chi bộ An toàn - Chất lượng tuy là tổ chức cơ sở Đảng mới được thành lập trên cơ sở tách Chi bộ Bản đồ - Phương thức bay từ ngày 01/01/2017 nhưng chi bộ đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, nhanh chóng ổn định tổ chức, lãnh đạo tập thể chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đến nay là đơn vị duy nhất trong Trung tâm có 100% CBCNV là đảng viên; đồng chí cũng nêu rõ công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như cá nhân đảng viên.

ng_ch_Nguyn_c_Nam__Ph_B_th_ng_y_Trung_tm_chp_nh_lu_nim_cng_cc_ng_vin_Chi_b_An_ton__Cht_lng

Đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Phó Bí thư Đảng ủy biểu dương các đảng viên Chi bộ An toàn - Chất lượng


Nguồn: vatm.vn