Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Thủ tục bay và Thông báo tin tức hàng không tại các Cảng hàng không, sân bay

Từ ngày 01/07/2017, thực hiện Quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các bộ phận Thủ tục bay và Thông báo tin tức hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và bộ phận Thủ tục bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã được chuyển giao về Trung tâm Thông báo tin tức hàng không.

Hiện nay dịch vụ Thủ tục bay và dịch vụ Thông báo tin tức hàng không các Cảng hàng không, sân bay đã ổn định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả về cung cấp dịch vụ. Kết quả đó có được là nhờ có sự chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Lãnh đạo các cấp và đặc  biệt là sự nỗ lực, đoàn kết, cố gắng của tất cả cán bộ, nhân viên Trung tâm.

Thêm vào đó, công tác huấn luyện đào tạo được chú trọng, đặc biệt công tác huấn luyện tại chỗ được nâng cao đã tạo điều kiện cho người lao động được học tập và rèn luyện. Quy trình ISO 9001:2015 về nghiệp vụ Thủ tục bay và nghiệp vụ Thông báo tin tức hàng không, tài liệu Hướng dẫn khai thác cơ sở ARO/AIS tại các Cảng hàng không, sân bay được cập nhật, tu chỉnh kịp thời, góp phần không nhỏ vào việc tuân thủ các quy trình, quy định tạo chuyển biến chuyên nghiệp hóa trong công tác chuyên môn.

4_12_AIS3

Cơ sở Cung cấp dịch vụ Thủ tục bay và Thông báo tin tức hàng không tại Cảng HKQT Nội Bài

Sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan trong và ngoài đơn vị cũng đã góp thêm được thành công về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Thủ tục bay và Thông báo tin tức hàng không tại các Cảng hàng không, sân bay góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả cho các chuyến bay được an toàn, điều hòa và hiệu quả.

Sau mỗi ca trực các kíp thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, bình giảng rút kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp chuyên môn, đề ra các biện pháp hữu ích nhằm hạn chế các sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ sở ARO/AIS cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Thủ tục bay và Thông báo tin tức hàng không tại Cảng hàng không, sân bay. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, văn hóa ứng xử đối với cán bộ, đối với đồng nghiệp, đặc biệt là văn hóa trả lời điện thoại đối với khách hàng. Bên cạnh đó, hệ thống trang thiết bị cũng được nâng cấp nhằm bảo đảm yêu cầu phục vụ công tác chuyên môn được thông suốt.

Ngoài ra, đơn vị thường xuyên tham gia công tác giao ban, phối hợp với Cảng hàng không, các hãng hàng không và các cơ quan hoạt động tại cảng hàng không nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ hoặc xử lý tại chỗ thắc mắc giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ được thực hiện liên tục và có hiệu quả rõ rệt.

4_12_AIS2

Cơ sở Cung cấp dịch vụ Thủ tục bay và Thông báo tin tức hàng không tại Cảng HKQT Đà Nẵng

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận vẫn còn tồn tại một số hạn chế về chuyên môn, trình độ nhân viên không đồng đều còn để xảy ra một số sai sót trong quá trình tác nghiệp làm ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ. Vì vậy trong năm tới, các cơ sở ARO/AIS tại các Cảng hàng không, sân bay cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng, thái độ phục vụ khách hàng theo tinh thần “4 xin, 4 luôn” của ngành GTVT, giám sát chặt chẽ các quy trình tác nghiệp, chủ động trong công tác phối hợp hiệp đồng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện, đào tạo về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Các cán bộ, kíp trưởng phải gương mẫu đi đầu về mọi mặt. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường thực hiện thường xuyên; kịp thời động viên khuyến khích người lao động hăng hái trong công việc và tích cực trong học tập, nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, tuân thủ các quy trình tác nghiệp; qua đó góp phần không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Thủ tục bay và Thông báo tin tức hàng không tại các Cảng hàng không, sân bay.

Nguồn: vatm.vn