Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện hướng dẫn số 571/HD-CĐTCT ngày 19/04/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2018-2023, sáng ngày 30/10/2017, tại Hội trường tầng 8 nhà B của Tổng công ty, Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017- 2022.

Khách mời đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Công - Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Điềm - Chánh Văn phòng Đoàn thể,  Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Về phía Trung tâm Thông báo tin tức hàng không có đồng chí Nguyễn Công Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm cùng 112 đại biểu đại diện cho 193 đoàn viên và người lao động trong toàn Trung tâm.

1-i_hi_i_biu_Cng_on_c_s_Trung_tm_Thng_bo_tin_tc_hng_khng_nhim_k_2017_-_2022_1

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đắc Nam- Chủ tịch Công đoàn cơ sở trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được và những hạn chế, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn thông qua các phong trào và hoạt động công đoàn; mặc dù khu vực làm việc còn phân tán ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam song công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, đoàn viên công đoàn luôn được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, báo cáo cũng xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng Trung tâm nói riêng và xây dựng Tổng công ty nói chung ngày càng phát triển, vững mạnh.

2-ng_ch_Nguyn_c_Nam_-_Ch_tch_Cng_on_c_s_thay_mt_on_Ch_tch_trnh_by_bo_co_tng_kt_nhim_k_ti_i_hi

Đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Chủ tịch Công đoàn cơ sở thay mặt Đoàn Chủ tịch
trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ tại đại hội

Thay mặt Đảng ủy Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, đồng chí Nguyễn Công Long - Bí thư Đảng ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Đồng chí khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, ngoài việc thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, Công đoàn Trung tâm đã tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng chí cũng nhấn mạnh cần làm tốt công tác phối hợp giữa Công đoàn và đơn vị trong việc đẩy mạnh thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”trong CNVCLĐ.

3-ng_ch_Nguyn_Cng_Long_-_B_th_ng_y_Gim_c_Trung_tm_pht_biu_ch_o_i_hi

Đồng chí Nguyễn Công Long - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội vinh dự được đồng chí Nguyễn Đình Công, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, thay mặt Ban Thường vụ công đoàn Tổng công ty biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, Công đoàn Trung tâm thông báo tin tức hàng không là một tổ chức Công đoàn có lực lượng đoàn viên trẻ, trình độ đại học chiếm tỉ lệ cao và tỉ lệ nữ công nhân lao động cũng cao nhất toàn tổng công ty với hơn 60% là lao động nữ.

4-ng_ch_Nguyn_nh_Cng_-_Ch_tch_Cng_on_Tng_cng_ty_Qun_l_bay_Vit_Nam_pht_biu_ti_i_hi

Đồng chí Nguyễn Đình Công - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phát biểu tại đại hội

Đại hội cũng tiếp thu được nhiều ý kiến tham luận từ các đại biểu đại diện cho các tổ công đoàn trực thuộc tập trung vào các vấn đề thách thức đặt ra với tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay, các giải pháp đổi mới phương thức và nội dung hoạt động công đoàn ở đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác chăm lo đời sống CBCNV nữ, phối hợp trong hoạt động công đoàn, công đoàn với công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích pháp chính đáng cho người lao động, công đoàn với việc vận động đoàn viên tham gia các phong trào.

5-i_biu_i_din_cho_t_cng_on_pht_biu__kin_tham_lun_ti_i_hi1

Đại biểu đại diện cho tổ công đoàn phát biểu ý kiến tham luận tại đại hội

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 07 đồng chí có năng lực, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với hoạt động công đoàn; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 10 đồng chí.

6_Ban_Chp_hnh_Cng_on_kha_mi_ra_mt_i_hi

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội nói riêng và tập thể đoàn viên công đoàn nói chung, Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017- 2022 đã thành công tốt đẹp; toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nguồn: vatm.vn