Việt Nam tham dự Hội nghị nhóm chuyên trách Thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 12

Từ ngày 5/6 đến 9/6/2017, Việt Nam đã tham dự Hội nghị nhóm chuyên trách Thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 12 (AAITF/12) được tổ chức tại trụ sở ICAO khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, Thủ đô Băng Cốc, Thái Lan.

Hội nghị có sự tham gia của 79 đại biểu đến từ 24 quốc gia và 2 tổ chức quốc tế  là IFAIMA và ICAO. Đoàn Việt Nam có đại diện lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Đây là hội nghị thường niên của Văn phòng ICAO khu vực Châu Á- Thái Bình Dương nhằm điểm lại kết quả thực hiện các kết luận của AAITF/11, thảo luận hiện trạng cung cấp dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (AIS), tiến độ và tình hình thực hiện chuyển đổi sang AIM cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các quốc gia trong khu vực.

15_6_AAITF-12-BKK-15_6_2017-1

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất một số vấn đề liên quan đến triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, trao đổi dữ liệu hàng không giữa các quốc gia như trao đổi AIP, dữ liệu điện tử…, đề xuất tu chỉnh Kế hoạch không vận khu vực Châu Á/Thái Bình Dương tập II, phần VII “Các nội dung liên quan đến AIS/AIM”.

Cũng tại đây, một số quốc gia như Singapore, Australia, Thái Lan, Mông Cổ đã chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp thực hiện đảm bảo chất lượng dữ liệu, huấn luyện, đào tạo nhân sự AIM cũng như ký kết văn bản thỏa thuận, hiệp đồng với người khởi tạo dữ liệu.

Các kết luận tại hội nghị AAITF/12 sẽ được báo cáo tại hội nghị Nhóm lập và thực hiện kế hoạch không vận khu vực Châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 28 (APANPIRG/28).

 

Nguồn: vatm.vn