Ứng dụng ArcGIS trong lĩnh vực sơ đồ, bản đồ hàng không

Hiện tại Phòng Bản đồ - Phương thức bay thuộc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đang khai thác phần mềm ArcGIS cho máy tính để bàn (ArcGIS for Desktop) của hãng ESRI có tích hợp các công cụ hỗ trợ để biên soạn bản đồ hàng không (Aviation Charting).

Phần mềm ArcGIS cho máy tính để bàn bao gồm phần mềm ArcGIS cơ bản (ArcGIS for Desktop Basic), ArcGIS tiêu chuẩn (ArcGIS for Desktop Standard) và (ArcGIS for Desktop Advance) cho máy tính để bàn mà trong đó phần mềm ArcGIS nâng cao (ArcGIS for DesktopAdvance) có những chức năng cao cấp nhất trong bộ phần mềm ArcGIS cho máy tính để bàn của Esri. Cũng như các bản cơ bản (Basic) và tiêu chuẩn (Standard), phần mềm ArcGIS nâng cao (ArcGIS for Desktop Advance) gồm các ứng dụng chính là:

  • ArcMap: dùng cho việc xây dựng, hiển thị và phân tích bản đồ;
  • ArcCatalogue: để lưu trữ, quản lý hoặc tạo mới các dữ liệu địa lý, các dữ liệu hàng không);
  • và ArcToolbox: cung cấp các công cụ để xử lý, xuất - nhập các dữ liệu từ các định dạng khác như Mapinfo, Microstation, AutoCad…

ais2

Các ứng dụng của ARGIS trong lĩnh vực vẽ sơ đồ, bản đồ hàng không

Tạo dựng và sản xuất bản đồ (Esri Production Mapping) là thành phần quan trọng nhất của ArcGIS trong xây dựng CSDL và bản đồ theo mô hình tập trung, việc biên soạn bản đồ hàng không (Aviation Charting) cũng nằm trong phần này. Tạo dựng và sản xuất bản đồ (Esri Production Mapping) - trước đây còn được biết đến với tên gọi cũ là bộ phần mềm PLTS (Production Line Tool Set) - giúp xây dựng, bảo trì và cập nhật khối lượng dữ liệu địa không gian lớn hoặc dữ liệu hàng không để đạt được hiệu quả cao nhất theo quy mô bằng cách quản lý tập trung quy trình sản xuất và xuất bản các sản phẩm bản đồ hoặc dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) hoặc dữ liệu hàng không nhanh chóng với chất lượng cao, đúng tiến độ yêu cầu.

Bên cạnh đó phần mềm còn cho phép tạo ra không gian 3 chiều (3D) song song và kết nối với dữ liệu 2 chiều (2D) tương ứng trên màn hình đa cửa sổ để chỉnh sửa trực tiếp và kiểm soát chất lượng dữ liệu.

ais3(1)

Các ứng dụng của ARGIS trong lĩnh vực vẽ sơ đồ, bản đồ HK

Những tính năng ưu việt vượt trội của phần mềm này giúp cho nhân viên cơ sở dữ liệu hàng không cập nhật, cài đặt và trích xuất dữ liệu thông qua các công cụ xuất - nhập dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác. Đồng thời cũng giúp cho nhân viên sơ đồ/bản đồ hàng không dễ dàng biên tập và tạo dựng các sơ đồ/bản đồ hàng không trên một nguồn dữ liệu địa lý và dữ liệu hàng không một cách đồng nhất có tính chính xác cao. Các sản phẩm sơ đồ/bản đồ hàng không có thể in ra giấy hoặc đưa lên mạng internet một cách dễ dàng, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng và phù hợp với tiêu chuẩn Phụ ước 15 của ICAO, Thông tư số 51/2012/TT-BGTVT Quy định về Bản đồ sơ đồ hàng không đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ban hành ngày 20/12/2012.

Nguồn: vatm.vn