Thông báo tin tức hàng không liên quan đến khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay, khu vực nguy hiểm

Theo định nghĩa của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) trong Phụ ước 11 về Dịch vụ Không lưu:

Khu vực cấm bay (Prohibited area): Là vùng trời có giới hạn được xác định trên lãnh thổ của một quốc gia trong đó cấm hoạt động bay.

Khu vực hạn chế bay (Restricted area): Là vùng trời có giới hạn được xác định trên lãnh thổ của một quốc gia trong đó hạn chế các chuyến bay theo một số điều kiện nhất định;

Khu vực nguy hiểm (Danger area): Là vùng trời có giới hạn được xác định trong đó có thể xảy ra những hoạt động nguy hiểm cho các chuyến bay vào những khoảng thời gian xác định.

Các khu vực này được nhận dạng theo quy định của ICAO như sau: VV (mã quốc gia của Việt Nam) + P/R/D (trong đó P – khu vực cấm bay, R – khu vực hạn chế bay, D – khu vực nguy hiểm) + số thứ tự của khu vực.

Hiện tại, Tập thông báo tin tức hàng không (AIP) Việt Nam đang công bố 38 khu vực, trong đó có 4 khu vực cấm bay; 21 khu vực hạn chế bay; 13 khu vực nguy hiểm.

 

28_2_khu_vuc_cam_bay

Một số khu vực cấm bay/ hạn chế bay/ nguy hiểm hiện được công bố trong AIP Việt Nam

Tuy nhiên, trên thực tế, một số khu vực hạn chế bay, khu vực nguy hiểm như các trường bắn và không vực quân sự đã được nêu trong Quy chế bay của các sân bay theo hệ tọa độ HN72, có ảnh hưởng đến hoạt động bay dân dụng chưa được công bố trong AIP Việt Nam. Điều này gây không ít khó khăn cho các cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay, các hãng hàng không và người khai thác.

Vì vậy, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng đang phối hợp thực hiện việc rà soát, thống nhất dữ liệu liên quan đến các trường bắn và không vực quân sự để tiến hành công bố tin tức hàng không theo quy định.

Những dữ liệu được công bố này sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng công tác hiệp đồng hàng không dân dụng- quân sự và công tác thông báo tin tức hàng không, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động bay.

 

Nguồn: vatm.vn