Lãnh đạo Trung tâm

 

 

Mr_Kien_4x6

Giám đốc

NGUYỄN MẠNH KIÊN

 


 

nguyen-dac-nam-pgd1072x1358_clipped_rev_2_536_x_679

Phó Giám đốc

NGUYỄN ĐẮC NAM

 

 

thuy-van-pgd1072x1358_clipped_rev_2_536_x_679

Phó Giám đốc

NGÔ THỊ THÙY VÂN