Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

Thực hiện công tác đối thoại tại nơi làm việc đã được Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành theo Quyết định số 2060/QĐ-QLB ngày 24/4/2014, ngày 05/6/2018, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã tổ chức Hội nghị đối thoại (trực tuyến) định kỳ tại nơi làm việc.

Tham gia Hội nghị đối thoại có đồng chí Nguyễn Công Long- Giám đốc Trung tâm đại diện Người sử dụng lao động được ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đắc Nam- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm đại diện tập thể người lao động và các đồng chí đại diện cơ quan tham mưu giúp việc (Phòng Tổ chức cán bộ- lao động), tổ Đối thoại cơ sở, tổ Thanh tra nhân dân, các tổ công đoàn trực thuộc.

7_6_nh_Hoi_nghi_doi_thoai_tai_noi_lam_viec_ca_Trung_tam_Thong_bao_TTHK

Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Nội dung đối thoại về Các ý kiến liên quan đến việc thực hiện Quy chế tiền lương, tiền thưởng mới (Quyết định 6825/QĐ-QLB ngày 29/12/2017 về Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty mẹ- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Quyết định số 127/QĐ-TTHK ngày 02/2/2018 về Quy chế phương pháp đánh giá năng lực và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc của người lao động tại Trung tâm Thông báo tin tức hàng không).

Sau một buổi làm việc hiệu quả, Hội nghị đã đạt được sự thống nhất cao về nội dung đối thoại, các nội dung chưa rõ về chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng được thông tin đầy đủ, các đề xuất, kiến nghị đưa ra tại Hội nghị được giải đáp công khai thỏa đáng, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của người lao động.

Hội nghị đối thoại tại Trung tâm là tiền đề, là mắt xích để giữ vững mối quan hệ chặt chẽ giữa Người sử dụng lao động và Người lao động, góp phần duy trì môi trường làm việc thân thiện, giúp người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

 

Nguồn: vatm.vn