Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Giới thiệu về Hệ thống Quản lý chất lượng

Tháng 1/2016, Hệ thống Quản lý chất lượng (QLCL) đã được áp dụng tại Trung tâm TBTTHK cho 02 lĩnh vực: Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không và Thiết kế phương thức bay theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

32440415_1916257175053944_1772498398507696128_n

Cùng với sự phát triển của Trung tâm và yêu cầu cập nhật, cải tiến liên tục của Hệ thống QLCL, tháng 2/2018, Hệ thống QLCL của Trung tâm được áp dụng trên phạm vi rộng hơn cho 3 lĩnh vực: Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không, Thủ tục bay và Thiết kế phương thức bay với tiêu chuẩn cao hơn ISO 9001:2015.

nh-2_giaychungnhanqms-2018_Page_1

 Việc triển khai áp dụng Hệ thống QLCL tại Trung tâm đã góp phần đảm bảo chất lượng tin tức/dữ liệu hàng không trong chuỗi dữ liệu; đáp ứng các yêu cầu chất lượng tin tức/dữ liệu hàng không về độ chính xác, độ phân giải, tính toàn vẹn, và khả năng truy nguyên của dữ liệu.

Ban biên tập