Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không làm việc với Ban Chấp hành Đoàn cơ sở và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

Ngày 30/01/2018, tại Hội trường tầng 5 tòa nhà B Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã có buổi làm việc trực tuyến với Ban Chấp hành Đoàn cơ sở và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Trong buổi làm việc với Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, Đảng ủy Trung tâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích Đoàn cơ sở đã đạt được trong năm 2017. Đảng ủy cũng đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trong năm 2018 cần nghiên cứu đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức giao lưu với các Đoàn bạn trong Tổng công ty để thúc đẩy hơn nữa công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên; năng động, sáng tạo, tích cực học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ; nghiên cứu lập các nhóm, diễn đàn để trao đổi kiến thức, học hỏi lẫn nhau; chủ động đề xuất các công trình, phần việc thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn để triển khai các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (20/4/1993- 20/4/2018).

2_2_AIS2

Đảng ủy Trung tâm làm việc với Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm, Đảng ủy Trung tâm biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở vào hoạt động chung của Trung tâm trong năm 2017. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tất cả các mặt công tác, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy chế tiền lương mới của Tổng công ty và Quy chế đánh giá Hệ số năng suất, Hệ số hoàn thành của đơn vị; tuyên truyền, vận động công đoàn viên và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn các cấp phát động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; chủ động tham gia có hiệu quả vào các hoạt động lớn của Trung tâm.

Năm 2018, Đảng ủy Trung tâm yêu cầu Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao của Trung tâm.

Nguồn: vatm.vn